آخرین اخبار : 

بارداری

هفته به هفته بارداری

29-28 هفته به هفته بارداری هفته به هفته بارداری برای یک زن باردار تشریح شود که وی از شرایط جنین خود مطلع باشد.مثلا در هفته سوم بارداری اکثر خانم ها از بارداری خود خبر ندارند و تکمیل جنین تا هفته ۱۲ طول می کشد.و خیلی از چیز های دیگر که یک مادر باید بداند.ما برای شما مادران باردار یا خانم هایی که ...